RODO Zbiory danych

Jest to kompilacja naszego przetwarzania danych osobowych

Tutaj możesz przeczytać o wszystkich rodzajach przetwarzania danych osobowych, które wykonujemy, kiedy dostarczamy naszych usług. Staramy się minimalizować dane, które zbieramy i przechowujemy oraz usuwamy je, gdy nie jest już konieczne ich przechowywanie.

Zbiór danych związany z przetwarzaniem umów

Cele przetwarzania:

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

Przetwarzanie w oparciu o zgodę.

Odpowiedzialni:

Administrator danych osobowych (ADO)

W świetle przepisów jestem administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadam za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

FIRMA DEMO
Twoja Ulica 77
    33-333 Łódź
    Polska
+48 000 000 000
info@yourcompany.com
Inspektor ochrony danych (IOD)

Jestem Inspektorem ochrony danych osobowych. W sprawach z tym tematem związanych proszę zwracać się do mnie.

sub@openerp.pl

Współdzielenie:

Udostępnienie

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

DHL
Osmańska 2
    02-823 Warszawa
    Polska
42 6 345 345
Powierzenie

Przetwarzanie w oparciu o zgodę.

Dostawca Sp. z o.o.
Fiołkowa 33
    11-111 Warszawa
    Polska
biuro@krokus.com.pl
Współadministracja

Przetwarzanie zobowiązań prawnych.

Administrator
xxx
    xxx
    Polska
xxx
isp@krokus.net.pl

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,

  • prawo do sprostowania danych osobowych,

  • prawo do usunięcia danych osobowych,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, 

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że skontaktujesz się z podanym powyżej kontaktem "Administratora danych osobowych". Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.